DanLine: Mūsu labie darbi!Mūsu labie darbi!

Sadarbība ar mācību centru - „Atbalsts Sociālajai Integrācijai”

DanLine SIA pateicoties sev lojāliem klientiem un sadarbības partneriem jau ilgus gadus sadarbojas labdarības jomā ar mācību centru „Atbalsts Sociālajai integrācijai” sniedzot atbalstu sociālās atstumtības riska grupai bērnu un jauniešu integrācijā sabiedrībā.
Palīdzam mācību centra pedagogiem nokļūt uz apmācību vietām ar DanLine transportu, nogādājot arī uzskates materiālus un līdzekļus.

Kopā mēs varam paveikt daudz – un tikai pašu spēkos ir veidot pasauli labestīgāku!

Kā varam palīdzēt bērnam apgūt sociālās iemaņas un izvērtēt viņa spējas
WEB lejupielādēt
http://www.vecakikopa.lv/notikusie-pasakumi/seminari/ka-varam-palidzet-bernam-apgut-socialas-iemanas-un-izvertet-vina-spejas

Kā palīdzēt, ja bērns slikti lasa
WEB lejupielādēt
http://www.apollo.lv/zinas/ka-palidzet-ja-berns-slikti-lasa/287213

Mācību centra darbinieku darbs Krievijā, Polārajā lokā
WEB lejupielādēt
http://www.youtube.com/watch?v=gCfDydCZ6LI&feature=youtu.be

Mācību centra darbinieku darbs Krievijā, Salihardā
WEB lejupielādēt
http://www.youtube.com/watch?v=NMxF0NYhPCg

Mācību centra darbinieku darbs Krievijā, Nojabrskā
WEB lejupielādēt
http://www.youtube.com/watch?v=udf8gTxq2NQ
© 2021 DanLine Transport & Logistics
developed by ARMNIKO