DanLine: Veidlapas > Ekspeditora Civiltiesiskā atbildībaVeidlapas

Ekspeditora Civiltiesiskā atbildība

Likumiskais pamatojums, kas nodrošina DanLine SIA darbību un tās atbildības limitus starptautiskajos kravu pārvadājumos.

DanLine SIA, nodrošinot starptautisko kravu pārvadājumu pakalpojumus savu darbību balsta uz Konvenciju par starptautisko autopārvadājumu līgumu (CMR) nosacījumiem, Latvijas nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas “LAFF” ģenerālajiem noteikumiem, Autopārvadājumu likumu un citām Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajām normām.

DanLine SIA Ekspeditora Civiltiesiskās atbildības polise
Datnes formāts: PDF
Datnes izmērs: 78,4 KB
Lejupielādēt

Latvijas Nacionālās kravas ekspeditoru asociācijas "LAFF" ģenerālie noteikumi
http://www.laff.lv/laff-generalie-noteikumi/

Konvencija par starptautisko autopārvadājumu līgumu
http://likumi.lv/doc.php?id=57846

Autopārvadājumu likums
http://likumi.lv/doc.php?id=36720

Uz lappuses sākumu

© 2021 DanLine Transport & Logistics
developed by ARMNIKO